• دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

کاربر عزیز،
با ارسال متن یا تصویر به ما از طریق تلگرام یا سایت ان را با نام خودتان میگذاریم

عشقمان

من چیزى

از عشق مان

به کسى نگفته ام ...

آنها تو را هنگامى که

در اشک هاى چشمم

تن مى شسته اى دیده اند !

بعد از خوندن پی امای قدیمی همیشه تنها چیزی که تو ذهنم میاد اینه که آدما چجوری یهو اینقدر تغییر میکنن ?!

آروم تر عوض شید ...

عشق

یکبار طعم عشق را چشیده‌ام

قلبم را تند کرد

بدنم را دیوانه

حواسم را به هم ریخت

و رفت ...

عشق

با دختری

ازدواج میکنی که

نمیدانی گذشته اش چیست

و دختری

را ترک میکنی که

گذشته ات را با او بودی ... 

کدامین عقل است که این را قبول میکند.

پس ...

اگر با معشوقه ات ازدواج نکردی

یقین بدان تو با معشوقه مرد دیگر ازدواج خواهی کرد ...!

سیگار

" اِنگار سیــگارام یـہ بَستہ تیــغ تــو ریَّــم شِــڪوند

ڪہ بــا هَـر نَفَــس ڪُلِ سیــنَم میـسـوخـت "

گاهی

گاهی دست خودت نیست 
دوست داشتن کسی که 
دوست داشتنش
تکه تکه ات می کند ... :)