• دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

کاربر عزیز،
با ارسال متن یا تصویر به ما از طریق تلگرام یا سایت ان را با نام خودتان میگذاریم

جمعه

جمعه مثل یڪ طناب

میپیچد به دست و پایم ؛

از صبح تا غروب ،

منم و جمعه

و این گره های ڪورِ دلتنگی ...

هیچی

هیچۍ نِمیخوآم 

فَقَط میخوآم نَبضِ گردَنَم زیرِ لَباۍِ ٺُ بِزَنِه ❤️

تو

بِ {تُ} اِحتیآج دآرَم 

مَثِ اُکسیژِنْی وآسِ نَفَس کشیدَن ... ❤️

همه ی

همه ى آدمهاى زندگیتون قابل جایگزین كردن نیستن .

مراقب باشین كى رو آزرده میكنین .

عشق

ضعیف النفس ترین شخص، مردی است که عشق را در زنی بیدار می کند .

بدون آنکه قصد دوست داشتن آن زن را داشته باشد ...

جمعه

و جمعه ...

تمام روزهایی است که به جایِ دستانت دستم بندِ پاک کردنِ اشکهایم میشود

و بغض به جایِ تو از کنارم جُم نمیخورد ...