تبلیغات
به یاد تو - مطالب مرداد 1395
  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

قلب منی که هیچ وقت نخواستیشو به یاد بیار

تلفن


روزایی هست که تلفنمو جواب نمیدم..

چون ک قبل از برداشتن تلفن باید صدامو عوض کنم ...
و
شاد ترش کنم ...
و 
من حوصله ی این تظاهر کردن را ندارم ...

به همین سادگی..!! :(

من ...
من با تو آرومم ، بی تو داغونم
اینارو دوباره بهت میگم چون خاطره داریم با بارونم
با تو آرومم ، اینه قانونم که بمونی از پیشم نری
چون دوست دارم تورو خانومم

با تو آرومم ، بی تو داغونم اینارو دوباره بهت میگم
چون خاطره داریم با بارونم
با تو آرومم ، اینه قانونم که بمونی از پیشم نری
چون دوست دارم تورو خانومم