• دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

کاربر عزیز،
با ارسال متن یا تصویر به ما از طریق تلگرام یا سایت ان را با نام خودتان میگذاریم

تلفن


روزایی هست که تلفنمو جواب نمیدم..

چون ک قبل از برداشتن تلفن باید صدامو عوض کنم ...
و
شاد ترش کنم ...
و 
من حوصله ی این تظاهر کردن را ندارم ...

به همین سادگی..!! :(

من ...
من با تو آرومم ، بی تو داغونم
اینارو دوباره بهت میگم چون خاطره داریم با بارونم
با تو آرومم ، اینه قانونم که بمونی از پیشم نری
چون دوست دارم تورو خانومم

با تو آرومم ، بی تو داغونم اینارو دوباره بهت میگم
چون خاطره داریم با بارونم
با تو آرومم ، اینه قانونم که بمونی از پیشم نری
چون دوست دارم تورو خانومم