تبلیغات
به یاد تو - مطالب شهریور 1395
  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

قلب منی که هیچ وقت نخواستیشو به یاد بیار

تنها شدم

تنها شده ام شبیه ِ سربازی که

از خانه به سوی جنگ بر می گردد

تنهاست ولی برای ماندن در خود

با عشقِ زن و تفنگ بر می گردد...

کم باش

کم باش.!! 
اصلا هم نگرانِ
کم شدنت نباش..
آنکس که اگر
کم باشی گمت کند،
همانیست که اگر زیاد باشی
حیفت می کند..
سعی نکن متفاوت باشی
فقط خوب باش.! 
این روزها خوب بودن
به اندازہ کافی متفاوت است..!!

اشتباه

بزرگترین اشتباه زندگیم اونجا بود که فکر کردم 

اگه کاری با بقیه نداشته باشم ،

بقیه هم کاری با من ندارن...

خوبمـــــــــــ !!

باید بازیگر شوم ،

آرامش را بازی کنم …

باز باید خنده را به زور بر لبهایم بنشانم …

باز باید مواظب اشک هایم باشم …

باز همان تظاهر همیشگی : ” خوبم …

دوست دارم

اگه تموم کورهای جهان بینا بشن ،
دو نفر اند که همیشه کور می مونند .

یکی تو که نمی بینی چقدر دوستت دارم.
یکی هم من که هیچ کسی رو جزء تو نمیبینم...