تبلیغات
به یاد تو - مطالب مهر 1395
  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

قلب منی که هیچ وقت نخواستیشو به یاد بیار

...

داشتم عکسای گوشیمو نگاه می کردم ،رسیدم به یه عکس که روش

 نوشته بود :

... چه آسان می توان از یاد رفت ...

واقعا چه آسان از یادها رفتم.......

هی ...

مــَــــــــْن 
مَغرور نـــــیسْتَم 

فـقـطْ
بــــــــــا کسے میمونَم که براش
اولَوْیَت باشَم 

نه  گزینِه 

کشتمش

من کشتمش

اره با دستای خودم

تازه بعد از اینکه مرد , با دستای خونیم بالا سرش قهقهه میزدم ^.^ 

روحَمو میگم :)

رابطه

رابطه مثل الاکلنگ میمونه
باید نوبتی یکی کوتاه بیاد
اگه همیشه فقط یک نفر کوتاه بیاد
هر دو نفر زده میشن
یکی از بالا موندن
و دیگری از پایین موندن

تو

مجری اخبار هم پای کتری  قُل قُل میکند

من جدول حل میکنم
و تو روبه روی آیینه
رژه لبی  که چند لحظه پیش
 کم رنگ کردم را 
دوباره نقاشی میکنی

اصلا به جهنم که جور  در نمی آید 
من در تمام خانه های چهار  حرفی جدول  
اسم تورا قید میکنم

عجیب ..

مــوجــودات ِ غــریبـی هـستیـم !

نـه طاقــت ِ دروغ را داریـــم …

و نــه تحــمّل ِ حـقــیــقت را !!

ترس

مینویسی
دوستت دارم 
ارسال نمیکنی...
ترس از این مضحک تر!؟
آدم
باید مرد باشد
حرف حساب بزند؛
حتی اگر بی جواب باشد ...