• دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

کاربر عزیز،
با ارسال متن یا تصویر به ما از طریق تلگرام یا سایت ان را با نام خودتان میگذاریم

دخترم ...چشماش

چشماش ...

من احتیاج به آن چشم ها داشتم

و فقط یک نگاه او کافی بود که همه مشکلات فلسفی و معماهای الهی را برایم حل بکند ...

مرد

نابغه ترین مرد تاریخ

مردیست

کـــه

کشف کرد

زن ها با گل گرفتن

عمیق تر 

عاشق می شوند ...

خواب

سیگارهای تلخ مرا به خوابهای شیرین بردند

کاش می توانستم خوابهایم را به تصویر بکشم !

من

من

پایی گیرکرده دراعماق خودم هستم

تنها ساکن سرزمینی که تنها یک شهر

شهری که تنها یک خیابان

خیابانی که تنها یک کوچه دارد ،

و از تمام چاله‌هایش
 
هرشب صدای گریه می‌آید !

قفس

بی طاقتی امانم را بریده

روحی که برای پرواز بی قراری میکند 

و به اجبار در قفس این جسم محبوس است !