• دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

کاربر عزیز،
با ارسال متن یا تصویر به ما از طریق تلگرام یا سایت ان را با نام خودتان میگذاریم

گریه

اگر یک روز احساس کنی که دوست

داری گریه کنی ، صدام کن

قول نمیدم که بخندونم تو رو ولی

میتونم با تو گریه کنم :)

ترک

به چه آسانی ترکم کردی 

و من به چه آسانی سالهاست که در ترک همین پک آخرم !

تو ...

به تو که میرسم ؛

مکث میکنم .

انگار در زیبایی ات 

چیزی جا گذاشته ام 

مثلا در صدایت ... آرامش ،

یا در چشم هایت ... زندگی ،

خستم ...بغض ...

چـایـے میــنوشـیـدم

یڪبارھ دِلتنگـش شــدم

بُغـض ڪــردم و اَشـک در چِشمانَم حَلقہ زد

هَمہ بــا تَعجــب نِگـاهــم ڪـردنـد ...

لَبـخنـد تَلخـے زدم و گُفــتم چـقـدر داغ بـود ...

قلبم

اَز اَولینـ لَحظه ای که دیدَمِتـ 

فَهمیدَمـ که دیگه قَلبَمـ نِمیتونه آزاد باشه ! ❤️