به یاد تو چهـــ اســـترســـ قــشنــگے بــــود اســترســــ اولیــنـ ـ ـ قــرارمـ ـ ـ بــا تو http://beyadetoo.mihanblog.com 2018-05-19T20:08:05+01:00 text/html 2018-05-19T15:35:54+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تو ... http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1356 <div><font size="5"><b>تَضآد یَنی توُ قَوی تَرین نقطه</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>ضعفِ مَنَی text/html 2018-05-17T16:59:43+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin قلبم http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1355 <div><font size="5"><b>اَز اَولینـ لَحظه ای که دیدَمِتـ&nbsp;</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>فَهمیدَمـ که دیگه قَلبَمـ نِمیتونه آزاد باشه ! ❤️</b></font></div> text/html 2018-05-16T16:43:23+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تو ... http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1354 <div><font size="6"><b>آسوده خاطرَم</b></font></div><div><font size="6"><b><br></b></font></div><div><font size="6"><b>که تو در خاطرِ منی text/html 2018-05-14T17:09:37+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تو ... http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1353 <div>‏<font size="4">دیدی خنده ای که وسط گریه میاد چقد حس خوبی داره ؟!</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">تو برام همون خنده ای ، میون همه ی گریه های زندگیم</font></div> text/html 2018-05-13T16:57:16+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تو http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1352 <div><font size="5"><b>اگه بگن بیخیال تو بشم</b></font></div><div><b><br></b></div><div><b><font size="5">تورو برمیدارم بیخیال دنیا میشم</font></b></div> text/html 2018-05-06T17:15:31+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin به یاد تو http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1351 <div><font size="5"><b>یــادت لحـظـہ اے مَـرا رَهــا نمیکنـد</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>ببــخـش کہ آنقـدر گــرفتار تــو ام ...</b></font></div> text/html 2018-05-03T06:24:39+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin یه روز http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1350 <div><font size="4">یک روز ،</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">بلکه پنجاه سال دیگر</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">موهای نوه ات را نوازش می کنی</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">در ایوان پاییز</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">و به شعرهای شاعری می اندیشی</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">که در جوانی ات عاشق تو بود</font></div> text/html 2018-05-01T17:04:10+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تو ... http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1349 <div><font size="5"><b>عین بُرد بود</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>باختن دلم به تو ...</b></font></div> text/html 2018-04-29T18:04:26+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin کسی چه میداند ... http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1348 <div><font size="4">من که هیچ&nbsp;</font></div><div><font size="4">اما میخواهی از درختان بپرس</font></div><div><font size="4">چرا</font></div><div><font size="4">این پرنده بی وطن کوچ نمیکند ؟</font></div><div><font size="4">در لانه اش میلرزد</font></div><div><font size="4">و دعا میخواند</font></div><div><font size="4">به سوی خدایش</font></div><div><font size="4">که در چشم های تو زندگی میکند</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">شرح شکوه این شعر</font></div><div><font size="4">در شریان رگ هایت است</font></div><div><font size="4">مقدس ترین سرخی دنیا</font></div><div><font size="4">و هر کلامت آیه های بهاریست</font></div><div><font size="4">و تو بهاری</font></div><div><font size="4">در وسط زمستان</font></div><div><font size="4">گرم</font></div><div><font size="4">همچون یک ظهر</font></div><div><font size="4">در حوالی تیر ماه</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">ابهت لبخندت&nbsp;</font></div><div><font size="4">غرور حماسه سیاهکل است</font></div><div><font size="4">در برابر استبداد</font></div><div><font size="4">و من تو را دوست دارم</font></div><div><font size="4">همچو</font></div><div><font size="4">لمس چوب های سرد</font></div><div><font size="4">در قاچاق جنگل های املش</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">اصلا من که هیچ</font></div><div><font size="4">اما میخواهی از میرزا علی کیا بپرس</font></div><div><font size="4">یا از کوچه های لاهیجان</font></div><div><font size="4">از بارانی که موهایت را خیس میکند</font></div><div><font size="4">و یا</font></div><div><font size="4">سکوت</font></div><div><font size="4">که زیباترین فریاد است</font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>بپرس</b></font></div><div><font size="4"><b>چرا ساعت ها مانند دیوانه ها مبهوت پیامت هستم که ماه هاست منتظر آن بودم</b></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="5"><b>بانویم ،</b></font></div><div><font size="5"><b>قندیل های قلبم را آب کن</b></font></div><div><font size="5"><b>و بهار شو</b></font></div><div><font size="5"><b>در زمستانی که زاده شدی</b></font></div> text/html 2018-04-26T19:27:16+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin عشقمان http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1347 <div><div><font size="4"><b>من چیزى</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>از عشق مان</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>به کسى نگفته ام ...</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>آنها تو را هنگامى که</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>در اشک هاى چشمم</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>تن مى شسته اى دیده اند !</b></font></div></div> text/html 2018-04-24T09:30:43+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin فکر و خیال http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1346 <div><font size="5">واقعا چجوری میشه آدمـ از شَب تا صبح بیدار باشه</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">و هَمش به یِ چیز فك کُنه ؟</font></div><div><span style="font-size: x-large;"><br></span></div><div><span style="font-size: x-large;"><b>مَثلَن تو</b> :))</span></div> text/html 2018-04-23T16:03:06+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1345 <div><font size="3">بعد از خوندن پی امای قدیمی همیشه تنها چیزی که تو ذهنم میاد اینه که آدما چجوری یهو اینقدر تغییر میکنن ?!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آروم تر عوض شید ...</font></div> text/html 2018-04-21T15:08:48+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تو http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1344 <div><font size="5">به هر چه نمی خواستم رسیدم</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><b>جز تو</b></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">که میخواستمت ...</font></div> text/html 2018-04-19T16:28:38+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin عشق http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1343 <div><font size="5"><b>یکبار طعم عشق را چشیده‌ام</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>قلبم را تند کرد</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>بدنم را دیوانه</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>حواسم را به هم ریخت</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>و رفت ...</b></font></div> text/html 2018-04-17T16:42:52+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin چشمات http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1342 <div><font size="6"><b>محو چشمان تو بودم که به دام افتادم ❤</b></font></div>